2020
10.06

Geodeta – osoba zajmująca się geodezją.

Przed II wojną światową zawód geodety polegał na zajmowaniu się geodezją jako dyscypliną naukową (dziedziną wiedzy), natomiast osoba zajmująca się miernictwem – wykonująca prace geodezyjne związane z pomiarami małych powierzchni (geodezja niższa) – nazywała się mierniczym przysięgłym i była osobą wykonującą zawód zaufania publicznego. Taki podział należał do polskiej tradycji i został zmieniony z powodów politycznych po 1945.

Aby geodeta mógł pełnić samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, musi mieć odpowiednie uprawnienia zawodowe.